tabldot menüler

Menü planlaması amaçları arasında; yemek hizmeti verilen grubun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak, beslenme maliyetlerini denetim altına almak, kayıpları önlemek , besinlerin sağlığa zarar verir duruma gelmesini önlemek ve tüketiciyi memnun etmektir.